که با فرضیات ساده شونده به شکل های زیر نیز قابل بیان است:
۱. اگر فرض شود که لزجت سیال صفر باشد، در این صورت برای سیال غیر لزج معادله حاکم به شکل روبرو تبدیل می شود:
(۲-۱۹)

رابطه ( ۲-۱۹ ) همان معادله موج در سیالات می باشد. رابطه فوق بر حسب پتانسیل سرعت نیز قابل بیان است که به شکل زیر می باشد[۱].

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع استان خراسان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید