امواج سطحی با تقریب خوبی می توان شرط مرزی در سطح آزاد مخزن را برابر ۰=P در نظر گرفت.

۲-۳-۲- شرط مرزی در کف مخزن (۲S)
چنانچه کف مخزن افقی و صلب فرض گردد در این صورت شرط مرزی به شکل بدست می آید. با این فرض هنگام وارد شدن بار زلزله هیچ گونه تغییر شکلی در کف مخزن ایجاد نمی شود و بار دینامیکی مستقیماً به مخزن سد می رسد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع ملامت، داشته،، عیوبی، درآید.
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید