سیستم سد- مخزن و شرایط مرزی و اولیه به بررسی انواع روش های حل معادلات دیفرانسیل پرداخته و نقاط قوت وضعف هر یک از روش ها بیان می گردد.
در فصل سوم خلاصه ای از مطالعات و کار های انجام یافته توسط محققین قبلی، ارائه شده است.
در فصل چهارم به حل معادلات حاکم بر سیستم سد- مخزن پرداخته و نتایج بدست آمده با نتایج مطالعات انجام شده

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهشهرستان اردل، دوره قاجار، سنگ نوشته
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید