نیز نظیر سد و پی آن امواج الاستیک ایجاد می شود. در اثر حرکت سیال مخزن، تغییرات فشار درون مخزن سد و در نتیجه در وجه بالا دست سد ایجاد می شود. به منظور تعیین پاسخ های سد و مخزن به ارتعاش ایجاد شده، در این فصل ابتدا معادله حاکم بر رفتار سیستم سد- مخزن مطرح، سپس شرایط مرزی و اولیه سیستم بررسی شده و نهایتا انواع روش های حل معادلات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع مصرف انرژی، شبیه سازی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید