حالت جذب کامل امواج ) تا بی نهایت ( برای حالت انعکاس کامل امواج ) تغییر کند[۳,۴].

۲-۳-۳- شرط مرزی بین سد و مخزن (۳S)
سرعت نرمال در فصل مشترک سد و سیال بایستی با هم برابر باشد تا هیچ گونه خلاء و بازشدگی بین سد و مخزن ایجاد نشود. بعبارت دیگر سیال در تماس دائمی با مرز جامد می باشد. بدین منظور بایستی مولفه سرعت در هر نقطه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، خود تنظیمی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید