ج)

از طرفی فشار در سیال را می توان به مجموع دو فشار هیدرواستاتیک ( ناشی از وزن سیال ) و هیدرودینامیک ( ناشی از شتاب ) تفکیک نمود:
(۲-۳)

که در آن فشار هیدرودینامیک می باشد. در سیستم سد- پی- مخزن و مساوی با صفر بوده و می باشد.

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع (۲-۱۴)، (۲-۱۳)، آید:، (۲-۱۲)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید