چون اثر جذب کف، اثر موج سطحی و شرط انتشار انرژی در حالت بدون در نظر گرفتن اندرکنش سازه و سیال در نظر گرفته می شود.

۱-۴-ساختار پایان نامه
این تحقیق شامل پنج فصل می باشد، که فصل اول آن به مقدمه وکلیات تحقیق پرداخته است. در فصل دوم به روابط و مبانی دینامیک سیالات اشاره شده است و بعد از ارائه معادلات دیفرانسیل حاکم بر رفتار

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع مقاله با موضوع قانون مدنی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید