سیستم در نظر گرفته شود.

شکل (۲-۱): سیستم سد -مخزن و شرایط مرزی

۲-۳-۱- شرط مرزی در سطح آزاد مخزن (۱S)
با توجه به وجود امواج سطحی ناشی از زلزله فشار هیدرودینامیک در سطح آزاد مخزن صفر نمی باشد. چوپرا شرط مرزی مربوط به وجود موج سطحی را به شکل زیر نشان داد[۱].
(۲-۲۴)

با توجه به ناچیز بودن اثر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد توزین، شکل(۱-، ۱-۱-۴-۲-،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید