(۲-۲۰)

که در آن پتانسیل سرعت می باشد که به شکل زیر تعریف می شود[۱].
(۲-۲۱)

۲. اگر فرض شود که سیال مخزن یک سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر است، آنگاه C به سمت بی نهایت میل کرده و معادله موج به معادله لاپلاس تبدیل می گردد:
(۲-۲۲)

رابطه فوق بر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع ۴S، ۳S، ۲S، ۱S
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید