تعریف بانکداری الکترونیکی

تعریف بانکداری الکترونیکی

واژه بانکداری الکترونیکی به دو صورت تعریف می­شود. یکی ارائه خدمات بانکی با استفاده از سیستم الکترونیکی و دیگری خدمات الکترونیکی بانکی. اگر تعریف اول را در نظر بگیریم بحث قدیمی را پیگیری می­کنیم مثل استفاده از تلکس و تلگرام که از قبل در بانک بود و دارا بودن آن برای بانک­ها مزیتی به شمار نمی­آید. اما در تعریف دوم بانکداری الکترونیکی خدمات الکترونیک ارائه می­دهد، یعنی اگر قرار باشد که رایانه در شعب فقط کار حساب جبری کارمند شعبه را انجام دهد به بانکداری الکترونیک دست نیافته­ایم (کیمیایی، 1384) .

  • بانکداری الکترونیکی را می­توان ارائه خدمات بانکی و پرداخت از طریق سیستم بانکی با استفاده از ابزار الکترونیکی و سایر تجهیزات پیشرفته تعریف نمود (گوتزینیس،2008).
  • بانکداری الکترونیک شامل کلیه کانال­های الکترونیکی است که مشتریان برای دسترسی به حسابهایشان و انتقال پول یا پرداخت صورت حساب­هایشان از آن استفاده می­کنند. این کانال­ها عبارتند از تلفن، اینترنت ، موبایل و تلویزیون دیجیتال (کارجالتو و همکاران ، 2003).
  • بانکداری الکترونیکی عبارتست از به کارگیری ابزار و وسایل الکترونیکی از جمله اینترنت، شبکه­های ارتباطی بی سیم ، دستگاه­های خود پرداز، تلفن و تلفن همراه ، در ارائه خدمات تو محصولات بانکی که این محصولات و خدمات بخشی از تامین های مالی در سیستم پولی و مالی کشور است (عباسی نژاد، 1385).
  • بانکداری الکترونیکی ارائه خدمات و سرویس به مشتریان یک بانک برای دسترسی به اطلاعات حساب ها و امکان انجام تراکنش مالی از طریق کانال های ارتباطی فراهم شده بر بستر ICT است (قادری ، 1387).
  • بانکداری الکترونیک عبارت است از ارائه خدمات بانکی از طریق یک شبکه رایانه­ای عمومی قابل دسترس که از امنیت بالایی برخوردار است (الهیاری، 1384) .
  • بانکداری الکترونیکی عبارت است از استفاده از فن­اوری پیشرفته شبکه­های ارتباطی و مخابراتی برای انتقال وجوه در سیستم بانکداری (انتقال الکترونیکی وجوه و بانکداری الکترونیکی ، 1384).
  • بور بانکداری الکترونیک را به عنوان یک ارتباط الکترونیکی بین بانک و مشتری به منظور آماده سازی ، مدیریت و کنترل مبادلات مالی تعریف می­کند. در بسیاری موارد بانکداری الکترونیک را بانکداری مجازی نیز می­نامند و این به خاطر انجام امور بانکی به صورت مجازی و دور از شعب بانکی است. به عبارتی بانکداری مجازی عبارتست از ارائه خدمات بانکی به کمک ابزارهای جدید تکنولوژیکی مختلف و متفاوت از ابزار بانکداری سنتی ، که به شیوه­های مختلفی از قبیل دستگاه­های خودپرداز، بانکداری تلفنی، بانکداری خانگی و بانکداری اینترنتی صورت می­پذیرد (الیانو و همکاران، 1999) .

روشن است که تکنولوژی موجب توانا ساختن مشتری از طریق دستیابی آسان به اطلاعات قابل مقایسه می­شود. این امر به مشتریان اجازه می­دهد با یک کلیل روی موس عرضه کنندگان خدمات را تغییر دهند (دورکین و هاکرافت، 2003) .

بررسی­ها نشان می­دهد که حتی تا حدود 5 سال گذشته درگیری بانک­ها در ارائه خدمات از طریق اینترنت بسیار محدود بوده است تا چند سال گذشته یک بانک ممکن بود تنها یک وب سایت برای ارائه اطلاعاتی در مورد خدماتش ایجاد کند، اما امروزه ارائه خدمات الکترونیک به سرعت در حال افزایش است و مشتریان علاقمند به دریافت خدمات بانکی به صورت الکترونیکی نیز به دلیل در دسترس بودن و سهولت این خدمات رو به ازدیاد است(ونینگر، 2000) .