بانکهای ژن حفظ و نگهداری دائمی ذخایر توارثی گیاهی و فراهم آوردن امکانات بهره برداری هر چه بیشتر و مفیدتر آنها و جمعآوری اطلاعات مربوط به بانکهای ژن برای استفاده اصلاح کنندگان نباتات در جهت پیشبرد اهداف تحقیقات کشاورزی میباشد و وظایف آنها را میتوان به صورت زیر خلاصه نمود:
مطالعات و بررسیهای اولیه مشتمل بر تنوع ژنتیکی و پراکنش

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره بازارهای الکترونیکی، بازاریابی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید