افزایش کیفیت محصول لازم است. در سالهای اخیر پیشرفتهای تحسین برانگیزی که در زمینهی زیست شناسی مولکولی و بیوتکنولوژی صورت گرفته، ابزار قدرتمندی را برای پژوهشهای ژنتیک تفصیلی گیاهان عالی از جمله گیاهان زراعی فراهم کردهاند. شاید اساسیترین و مفیدترین این ابزار نشانگرهای DNA باشند که همان تفاوتهای قابل ثبت ردیفهای بازی DNA موجود بین دو

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد ۲۸:، (رابینسون،، ۱۹۹۰)، ۱-۱-۳-۳-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید