بودند (اسمل و همکاران، ۱۹۹۵)۲۲. بنابراین گیاهان با تمام ارزشهای مادی که برای بشر دارند متاسفانه به دلیل سیستمهای دفاعی ضعیف خود تحت تاثیر عوامل فرساینده منابع ژنتیکی متعددی قرار گرفته و به سرعت به زوال و نابودی کشیده میشوند.
از مهمترین عوامل فرساینده منابع ژنتیکی میتوان به سوانح طبیعی مانند سیل، آتشسوزی، چرای بی رویه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتورهای، تقسیمبندی، atomizers، انژکتور
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید