نوید بخشترین ابزارها هستند. مارکرهای مولکولی قطعاتی از DNA گیاه هستند که اصلاحگران برای تشخیص حضور و یا عدم حضور آللهای۲۷ مورد علاقه در گیاهان مورد آزمایش بکار میبرند و بنابراین از آنها بعنوان ابزارهای گزینش بهره میبرند. گزینش گیاهان مطلوب برپایه مارکرهای متصله را در اصطلاح گزینش به کمک مارکر مینامند. با استفاده از مارکرهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتورها، پیچشی(سمت، انژکتور، انژکتور،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید