زمانی که بشر کار کشاورزی را شروع نمود، باز میگردد. در این فرایند، بشر با انتخاب گیاهان با صفات مورفولوژیکی برتر برای کاشت سال بعد به صورت ناخودآگاه از نشانگرهای فنوتیپی و مورفولوژیکی استفاده می کردند. به این ترتیب گزینش گیاهان از همان ابتدا بر اساس نشانگرهای مورفولوژیکی۳۰ انجام شده است. با پیشرفت علم ژنتیک در قرن بیستم، فرایندهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   مقاله درمورد ، (۸-۲)، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید