زمان بیشتری میبرد (باقری و همکاران، ۱۳۸۶).

۱-۹-۲-نشانگرهای بیوشیمیایی۳۲
از آنجایی که نشانگرهای مورفولوژیکی از معایبی برخوردارند که از ارزش آنها به عنوان یک نشانگر ژنتیکی میکاهد لذا محققان به این فکر افتادند که قدم را فراتر نهاده و تفاوتهای بیوشیمیایی بین افراد را در سطح مولکولهای آلی نظیر پروتئینها که ماحصل بیان ژنهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه ارشد رایگان با موضوعبیمه گذار، حقوق عمومی، بیمه عمر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید