که معمولا رشد زیاد و هیکل قوی دارد. این رشد عالی تحت عنوان هتروزیس بیان می شود. بنابراین هتروزیس پدیدهای است که هیبرید دو والد نامشابه حداقل نسبت به میانگین والدین، جثه و بنیه بهتری نشان می دهد. هتروزیس پدیدهای است معمول در گونههای دگربارور، و در بعضی از گیاهان خود بارور هم گزارش شده است. کلمه هتروزیس یک کلمه یونانی است که از دو

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان با موضوع همپوشی، شناختی.، ص۳۲۲)، (روزهان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید