استفاده شد، اما اکنون در بسیاری از گیاهان دگربارور و خودبارور از پدیده هتروزیس و تولید بذر هیبرید استفاده میشود. در تهیه هیبریدهای برتر هرچه دو لاین والدینی از نظر ژنتیکی از هم دورتر باشند، میزان هتروزیس در F1 بیشتر است، بنابراین میتوان لاینهای مورد بررسی را به گروههای نامشابه مورد اعتمادی تقسیم کرد و در نتیجه از تعداد تلاقیهایی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهبهره بردار، چشم انداز، اطلاعات مربوط
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید