تعریف می شود[۱].
(۲-۲۱)

۲. اگر فرض شود که سیال مخزن یک سیال غیر لزج و تراکم ناپذیر است، آنگاه C به سمت بی نهایت میل کرده و معادله موج به معادله لاپلاس تبدیل می گردد:
(۲-۲۲)

رابطه فوق بر حسب پتانسیل سرعت نیز به شکل زیر بیان می شود[۱].
(۲-۲۳)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع چوپرا، (۲-۲۴)، داد[۱].، هیدرودینامیک
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید