جرم واحد حجم سیال؛ P، فشار در سیال و نیز لزجت سیال می باشد.
برای دامنه حرکات کوچک که در زمان بسیار سریع تغییر می کند، جملات شتاب انتقالی ناچیز فرض می گردد و روابط (۲-۱) به شکل زیر تبدیل می گردد:
(۲-۲)
الف)
ب)
ج)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع دینامیکی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید