ب)
ج)
با جمع کردن روابط (۲-۱۳) بدست می آید:
(۲-۱۴)

حال رابطه (۲-۱۲) در (۲-۱۴) جایگذاری می گردد:
(۲-۱۵)

اگر در معادله پیوستگی (۲-۱۲) طرفین معادله در ضرب شود بدست می آید:
(۲-۱۶)

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع [m]، سوراخ، [m/s]، d
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید