برابر ۰=P در نظر گرفت.

۲-۳-۲- شرط مرزی در کف مخزن (۲S)
چنانچه کف مخزن افقی و صلب فرض گردد در این صورت شرط مرزی به شکل بدست می آید. با این فرض هنگام وارد شدن بار زلزله هیچ گونه تغییر شکلی در کف مخزن ایجاد نمی شود و بار دینامیکی مستقیماً به مخزن سد می رسد. اگر شتاب زلزله دارای مولفه قائم باشد شرط مرزی در کف مخزن به شکل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد ۱۹۹۰)، (رابینسون۲۲،، ،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید