برابر ۰=P در نظر گرفت.

۲-۳-۲- شرط مرزی در کف مخزن (۲S)
چنانچه کف مخزن افقی و صلب فرض گردد در این صورت شرط مرزی به شکل بدست می آید. با این فرض هنگام وارد شدن بار زلزله هیچ گونه تغییر شکلی در کف مخزن ایجاد نمی شود و بار دینامیکی مستقیماً به مخزن سد می رسد. اگر شتاب زلزله دارای مولفه قائم باشد شرط مرزی در کف مخزن به شکل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع مستقیم،، مشتقگیری، میکند،، متفاوت،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید