بردار عمود بر نقطه مورد نظر در وجه بالا دست سد می باشد. لازم به توضیح است که اثبات رابطه (۲-۲۹) برای کف مخزن نیز اعتبار دارد که در بخش (۲-۳-۲) به آن اشاره گردید.

۲-۳-۴- شرط مرزی در بالا دست مخزن (۴S) یا شرط انتشار
با توجه به اینکه در روش های تحلیلی فرض می گردد که مخزن سد تا بی نهایت ادامه می یابد، بنابراین با دور شدن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارهآید:، (۲-۲۶)، z، k
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید