با جایگذاری (۲-۱۶) در (۲-۱۵) رابطه به فرم زیر در خواهد آمد:
(۲-۱۷)

با تعریف معادله (۲-۱۷) به شکل زیر بازنویسی می شود:
(۲-۱۸)

که C سرعت امواج الاستیک در سیالات می باشد.
رابطه (۲-۱۸) معادله حاکم بر مخزن می باشد که با فرضیات ساده شونده به شکل های زیر نیز قابل بیان است:
۱. اگر

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره(۲-۲۴)، داد[۱].، هیدرودینامیک، (۱S)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید