مرزی

۲-۳-۱- شرط مرزی در سطح آزاد مخزن (۱S)
با توجه به وجود امواج سطحی ناشی از زلزله فشار هیدرودینامیک در سطح آزاد مخزن صفر نمی باشد. چوپرا شرط مرزی مربوط به وجود موج سطحی را به شکل زیر نشان داد[۱].
(۲-۲۴)

با توجه به ناچیز بودن اثر امواج سطحی با تقریب خوبی می توان شرط مرزی در سطح آزاد مخزن را

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع پکیج، اسپیلیت، هواساز، میشوند:
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید