۲-۳- شرایط اولیه و مرزی محیط سیال
همانطور که در فصل قبل فرض شد، سیستم سد- مخزن دو بعدی فرض می شود و با توجه به آن باید چهار شرط مرزی را که در شکل ( ۲-۱ ) با مرزهای ۱S و ۲S و ۳S و ۴S نشان داده شده است، معرفی کرده و علاوه بر آن دو شرط اولیه نیز برای سیستم در نظر گرفته شود.

شکل (۲-۱): سیستم سد -مخزن و شرایط

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع [pa]، ، Pt، لزج
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید