می شود.

۲-۲- معادله حاکم بر انتشار امواج در محیط مخزن
معادله حرکت سیال توسط روابط ناویه استوکس به صورت زیر قابل بیان است]۲[:
(۲-۱)

که در روابط فوق z , y , x، محورها در مختصات کارتزین؛ w , v , u، مولفه های بردار سرعت در امتداد محورهای z , y , x؛ t، زمان؛ ، به ترتیب شتاب در امتداد محورهای z , y , x؛ ،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، خود تنظیمی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید