باید وزن شوند. مواد مایع را می توان توزین نمود یا حجم آن را اندازه گرفت. دقیق بودن مقادیر مواد متشکله مخلوط بستنی اهمیت زیادی دارد زیرا صرف نظر از گران بودن اکثر این ترکیبات، در کیفیت محصول نهایی نیز موثر است.شکل(۱- ۲) یک واحد توزین کننده و مخلوط کننده را برای تولید زیاد و مداوم نشان می دهد. ( هویدا ، ۱۳۸۳

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع پاشش، نام ، ۱۸۵۸، اتمایزر
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید