شکلات بدهد. ( مارشال، ۲۰۰۳)

۱-۱-۳-۶- مواد رنگ دهنده۳۳ :
این مواد ظاهر جالب توجه ای به بستنی داده و رنگ میوه هایی را که به آن افزوده شده اند بهبود می بخشند. مواد رنگ دهنده بصورت غلیظ شده اضافه می گردد و باید از نوع مجاز بوده و بطور سترون به مخلوط اضافه شوند. (رابینسون، ۱۹۹۰) . در حال حاضر طبق ضوابط بهداشتی موجود درکشورمان،

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان افسردگی اساسی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید