پاستوریزاسیون (۶۶-۶۳) کاهشی در قدرت آنها ایجاد میشود ولی با روش HTST23 پاستوریزاسیون در ۸۰ درجه سانتیگراد به مدت ۱۵ ثانیه این اثر بسیار کمتر خواهد بود. (رابینسون، ۱۹۹۰)

– مواد معدنی در بستنی:
عناصر غیرآلی برای رشد و بقا ضروری هستند. آنها که به میزان زیادتری مورد نیاز هستند مثل کلسیم، فسفر، منیزیم، سدیم، پتاسیم و گوگرد تحت

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد ۲۸:، (رابینسون،، ۱۹۹۰)، ۱-۱-۳-۳-
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید