گردند. این پدیده را آب گیری گویند. نتیجتاً ماده پایدار کننده شبکه ای را تشکیل می دهد که از حرکت آزادانه مولکولهای آب جلوگیری می نماید. دو نوع پایدار کننده موجود است: گروه پروتئینی و گروه کربوهیدرات. پایدارکننده های پروتئینی شامل: ژلاتین، کازئین، آلبومین و گلوبولین می باشند. گروه کربوهیدرات را کلوئیدهای دریایی، همی سلولز و ترکیبات

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع ، ۲-۱۹، (۲-۱۹)، باشد[۱].
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید