زیر ساخت های لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک

زیر ساختهای لازم برای استقرارسرویس تجارت الکترونیک

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و عمومی و فراگیر شدن استفاد از تکنولوژی و فناوری اطلاعات همچنین با توجه به ویژگی ها و مزایای سرویس تجارت الکترونیک، به عنوان یکی از زیر شاخه های فناوری اطلاعات در مقایسه با تجارت سنتی رایج تمایل و اقبال برای استفاده از این سرویس در حال افزایش است. به گونه ای که امروزه شرکتهای مشاور در امور تجاری به شرکتهای تجاری توصیه می کنند، تمرکز بر سرمایه گذاری و فعالیت های تجاری در مناطقی داشته باشندکه امکان دسترسی به اینترنت و برقراری تجارت الکترونیک در آنجا فراهم است و با شرکتهایی ارتباط تجاری داشته باشند، که تجارت الکترونیک در آنها برقرار گردیده است. لذا با توجه به موارد ذکرشده فراهم نمودن زیر ساخت ها و امکانات لازم برای استقرار و راه اندازی سرویس تجارت الکترونیک یک ضروت بوده، که می طلبد دولت و بخش خصوصی با تعامل و هماهنگی در خصوص فراهم آوردن این امکانات و زیر ساخت ها اقدام نمایند.

زیر ساخت های قابل اهمیت در تجارت الکترونیک شامل موارد زیراست:

2-9-1- ارتباطات و زیر ساخت های فناوری (زیرساخت های فنی ):

یکی از اقدامات بسیار مهم و اساسی دولت برای استقرار و پایه گذاری تجارت الکترونیک، ایجاد و توسعه زیرساخت های فنی و مخابراتی شامل، گسترش ارتباطات از طریق افزابش ضریب نفوذ تلفن ثابت، تلفن همراه، تقویت و مدرن سازی پست، توسعه امکانات رایانه ای اعم از سخت افزار و نرم افزار، توسعه اینترنت و بالا بردن نفوذ آن، کاهش هزینه استفاده از اینترنت در کنار دسترسی آسان برای استفاده کنندگان و حذف محدودیت های زائد و غیر واقعی          می باشد.

در حال حاضر شاخص های گسترش ICT درایران در مقایسه با متوسط جهانی و حتی آسیایی وضعیت چندا مطلوبی نداشته و لزوم توجه به ایجاد زیر ساخت های فنی مخابراتی و ارتباطی مورد نیاز را نشان می دهد. (معمارنژاد، 1386)

2-9-2- زیرساخت های مالی و بانکی :

یکی دیگر از اقدامات مهمی که سهم عظیمی در گسترش و اجرای تجارت الکترونیک در کشور دارد، وجود زیر ساخت های مالی و بانکی است. در صورتی که دولت بتواند بستر های لازم را برای پرداخت الکترونکی از طریق اینترنت فراهم نماید امکان ارائه و گسترش سرویس تجارت الکترونیک در کشور افزایش می یابد .

فراهم نمودن این زیر ساخت از طریق تحول در نهادهای اقتصادی مالی و اداری مرتبط با مسائل تجارت الکترونیک از طریق الکترونیکی کردن امور شامل بانک داری الکترونیکی، بیمه الکترونیکی، گمرک الکترونیکی، حمل و نقل الکترونیکی، پست الکترونیکی، سیستم ارتباطات دخلی و بین المللی گسترده امکان پذیر است. (معمارنژاد، 1386)

2-9-3- زیرساخت های انسانی :

توسعه و فراهم نمودن تمامی امکانات وزیر ساخت ها برای استفاده افراد و نیروی انسانی متخصص می باشد و پیشرفت در این زمینه نیاز مند وجود نیروی انسانی متخصص در زمینه تکنولوژی اطلاعات([1]IT) می باشد. خوشبختانه در کشورایران به دلیل وجود نیروی انسانی متخصص و فارغ التحصیل در رشته های مرتبطIT و همچنین بسط و گسترش رشته های IT و فناوری در دانشگاهای کشور و وجود مدارس و  آموزشگاه های فنی و حرفه ای که به تربیت و آموزش متقاضیان این رشته اشتغال دارند مشکلی در این خصوص وجود ندارد. ضمنا به منظور بهبود و افزایش کارایی نیروی انسانی می توان از طریق دوره های آموزش عالی و ایجاد انجمن های حرفه ای IT، متخصصان لازم را در زمینه برنامه نویسی، اداره شبکه، اداره وطراحی پایگاههای اطلاعاتی و سایر رشته های مورد نیاز برای ایجاد و گسترش تجارت الکترونیک را تربیت کرد.

2-9-4- زیر ساخت های فرهنگی :

فرهنگ زیر بنا و شالوده اجرای صحیح هر کار ی است، اگر فرهنگ استفاده صحیح از یک خدمت سرویس و یا کالا انگونه که باید در میان مردم و استفاده کنندگان جا نیفتاده باشد، می تواند منجر به تبعات وپیامدهای ناگواری گردد. زیر ساخت فرهنگی در میان سایر زیر ساخت ها می تواند از ازرش و اهمیت بیشتری برخوردار باشد چرا که اگر تمام زیر ساخت های مورد استفاده برای تجارت الکتروینک در کشور فراهم گردد ولی فرهنگ استفاد از این سرویس در میان افراد جامعه نهادینه نشود قطعا نتیجه و بازدهی مورد انتظار را نخواهد داشت.

2-9-5- زیرساخت های حقوقی :

این بستر به نوعی زمینه ساز و پیش نیاز سایر زیر ساخت های تجارت الکترونیک می باشد که شامل وضع مجموعه قوانین و مقررات همه جانبه در مورد تجارت الکترونیک و جلوگیری از سوء استفاده و پیگیری جرائم برای جلب اعتماد مردم به تجارت الکترونیک و تضمین برای حفظ حقوق افراد جامعه و حفظ حریم شخصی افراد می باشد.

 

[1] -Information Teknology