دارای اهمیت خاصی است. از آنجایی که در شرایط کاری متفاوت، مختصات نقطه بیشینه توان تغییر میکند، لذا داشتن نقطه بیشینه توان در شرایط کاری مختلف مهم است. روش مستقیم برای یافتن نقطه بیشینه توان مناسبتر از سایر روشهای موجود است. در روش مستقیم، میبایست رابطه بین ولتاژ و جریان سلول خورشیدی را بدست آورد و با مشتقگیری از توان نسبت به

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منابع پایان نامه ارشد با موضوع انژکتور، انژکتورها، لوکوموتیو، محفظه‌های
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید