سوزن در جهت محور انژکتور است.
انژکتورهای پیچشی ساده۱۰
انژکتورهای پیچشی ساده رایج‌ترین انژکتورهای پیچشی هستند. این انژکتورها میتوانند به دو گروه تقسیم شوند: انژکتورهای زاویهای و انژکتورهای محوری. این تقسیم‌بندی نشئت گرفته از این است که در نوع اول یک زاویه بین راستای تأمین مایع و تخلیه آن وجود دارد و در نوع دوم راستاهای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره ویژگی های شخصیت، ویژگی های شخصیتی، وفاداری مشتریان، تجارت الکترونیک
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید