تبدیل می‌کند. برای تعریفی جامع از انژکتور می‌توان گفت، انژکتور نوعی پمپ است که با استفاده از اثر ونتوری یک نازل همگرا-واگرا، انرژی فشاری سیال را به انرژی دینامیکی (سرعتی) تبدیل می‌کند. نام های دیگری مانند اتمایزر و اجکتور (تزریق کننده یا افشانک) نیز به آن تعلق گرفته است.
انژکتورها زمانی به‌کاربرده می‌شوند که نیاز به‌سرعت در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع (۵۹/۳)، جدایههای، CMVبیماریزاترین، ارزیابی‌های
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید