β
دبی جرمی [kg/s] G
چگالی [kg/m3] ρ
تعداد سوراخ مماسی ورودی i
بازده پر شدن سوراخ ԑ
l [m] طول(ضخامت) سوراخ خروجی
ضریب تخلیه µ
طول محفظه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درمورد سترون، درکشورمان،، (رابینسون،، ۱۹۹۰)
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید