این نرم افزار ها جهت مناطق مختلف ایران استفاده نمود.
جدول(۱-۱) نرم افزار های مورد استفاده جهت طراحی وانجام محاسبات مصرف انرژی تاسیسات ساختمان
عنوان
سال
قابلیت ها
Energy Plus
۳-۲۰۰۱
شبیه سازی انرژی،محاسبات بار،محاسبات مصرف انرژی
Heed
۲۰۰۳
شبیه سازی انرژی،محاسبات بار ،محاسبات انرژی
ASEAM
۲۰۰۱
شبیه سازی انرژی ساختمان ها

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگان صاحب نظران، رفتارگرایی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید