دانلود پایان نامه

تهویه صنعتی
۶- تبرید در دمای بسیار پایین که بویژه در علوم پزشکی ، داروسازی ، سخت کردن فلزات ، تولید هیدروژن و هلیوم مایع وغیره مصرف عمده ای دارد.

۳-۲ اساس کارسیستم برودتی تهویه مطبوع

R

شکل شماره (۲-۱) الگوی کار یک سیستم برودتی

همانطور که در شکل شماره (۲-۱) نشان شده وظیفه یک سیستم برودتی جذب حرارت در یک

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   منبع تحقیق با موضوع ، WMV،، ۳۴۲۰۰، رقت‌های
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید