تهویه مطبوع و برودتی بر اساس محاسبات دقیق اقتصادی و فنی صورت می گردد و مقایسه میزان مصرف انرژی در ایران با سایر کشور ها نشان دهنده این موضوع میباشد در آمریکا انجمن مهندسین تاسیسات و تهویه مطبوع اقدام به تهیه دستور عمل ها و استاندارد های مختلفی در خصوص استفاده از تاسیسات ارائه نموده ضمن اینکه محاسبات دقیق اقتصادی نیز بایستی در

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود تحقیق در مورد هتروزیگوت، ۱-۷-۴-هتروزیس۲۳، (فضلآبادی،، میآید،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید