نامبرده و بطور مختصر توضیح داده خواهد شد. این سیستم های مورد مطالعه به سه دسته کلی تقسیم میشوند: سیستم های مرکزی۴، پکیج۵ و سیستم های اتاقی . سیستم های مرکزی شامل چیلر و سیستم های توزیع مانند هواساز ها و فن کوئل ها هستند که با آب سرد کار میکنند. پکیج ها شامل واحد هایی هستند که یا بر روی سقف و یا بصورت اسپیلیت و دارا ی کوئل

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   تحقیق رایگان با موضوع y، ، x؛، کند،
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید