(۲-۲) نشان داده شده است. انرژی حرارتی طی ۵ حلقه از سمت چپ به محیط سمت راست منتقل میگردد
حلقه هوای داخل، در این حلقه که در سمت چپ قرار دارد هوای داخل توسط یک فن بر روی یک کویل سرد عبور داده میشود . وقتی که حرارت به آب سرد داده میشود هوای محیط سرد میگردد.
حلقه آب سرد(Chiled Water loop) در این حلقه آب سرد توسط فشار پمپ به

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره ویژگی های شخصیتی، ویژگی های شخصیت، بیمه الکترونیکی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید