چرخش [m] l_(p )
ضریب اصطکاک λ
اختلاف فشار دو سمت انژکتور [pa] ∆P
لزجت سینماتیکی [m2/s] ν
فشار کل مایع [pa] Pt
نسبت ضریب تخلیه برای سیال لزج به سیال ایده‌آل Φ
دبی حجمی [m3/s]

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره عوامل زمینه ای، اعتماد مشتریان، عوامل فردی، ریسک پذیری
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید