ولتاژ ترمینال، نقطه بیشینه توان را پیدا کرد. دقت روش مستقیم مستلزم دقت شناسایی پارامترهای سیستم میباشد.
در روش مستقیم، ابتدا مدل دقیقی از سلول خورشیدی تهیه میشود و با توجه به دما و شدت تابش، از معادله توان سلول خورشیدی که به صورت زیر است، مشتق گرفته و نقطه اکسترمم آن پیدا میشود. و یا به جای مشتق گرفتن، از روش نیوتن برای یافتن

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره تجارت الکترونیک، تحلیل عوامل
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید