ویروسی در گیاهان اطلاعاتی در دست می‌دهد که به کمک آن می‌توان به ثبات ژنتیکی بیشتر ویروسهای آر.ان.دار، علی رغم پتانسیل تنوعی بالایشان پی برد. مقایسه اطلاعات توالی نوکلئوتیدی جدایههای ویروسی از مناطق جغرافیایی متفاوت امکان تجزیه و تحلیل ساختار ژنتیکی ویروسهای گیاهی را به دست می‌دهد (آهشیما و همکاران، ۲۰۰۲؛ بیتسون و همکاران، ۲۰۰۲؛

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاستان اصفهان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید