شده‌است.

۲-۶-۱- ویروس موزاییک هندوانه در ایران
بهار و همکاران (۱۳۶۲)؛ شیوع و ماهیت ویروسهای جالیز را در اصفهان بررسی کرده‌اند. مشاهده شد وقوع بیماریهای ویروسی در خیارهای بهاره کم (حدود ۵ تا ۲۵%) است. حداکثر آلودگی در خربزه و خیارهای پائیزه (۴۰ تا ۱۰۰%) دیده شد. ویروسهای غالب منطقه، نژادهای مختلف ویروس موزائیک خیار و دو

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهبهره بردار، چشم انداز، استان اصفهان
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید