میزبانی وسیعتری بود و نهایتاً وزن مولکولی ویروس موزائیک هندوانه تیپ دو با استفاده از روشهای اسپکتروفتومتری و الکتروفورز پروتئین پوششی برابر ۳۴۰۴۷ دالتون تعیین گردید.
سمیعی و همکاران (۱۳۸۳)؛ تعیین پراکنش و میزان آلودگی برخی ویروسهای کدوئیان گلخانه‌ای (از جمله ویروس موزائیک هندوانه) را به روش سرولوژیکی الایزا در استان‌های

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه دربارهدینامیکی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید