نزدیک با ویروس موزائیک سویا است و می‌تواند به عنوان یک نژاد SMV مطرح باشد (فرنکل و همکاران، ۱۹۸۹؛ شوکلا و همکاران، ۱۹۹۴؛ یو و همکاران، ۱۹۸۹)، حتی با این وجود که جزئیات سرولوژیکی و بیولوژیکی این ویروسها خیلی از هم متفاوت میباشد. احتمالاً WMV از میان یک حادثه اجدادی نوترکیبی بین گونه‌ای در ناحیه رمزی P1 میان ویروس موزائیک معمولی

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه با کلید واژگانمنشور ملل متحد، جبران خسارات، جبران خسارت
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید