ارزیابی‌های مزرعه‌ای و گلخانه‌ای مشاهده شد.
صفرنژاد و ایزدپناه (۱۳۷۹)؛ تغییرات فصلی و تعیین درصد آلودگی ویروسهای مولد موزائیک کدوئیان (از جمله ویروس موزائیک هندوانه) را به روش سرولوژیکی الایزا در استان بوشهر بررسی کرده‌اند. نتایج حاصله از نمونه برداری‌های مکرر در جالیزکاریهای مناطق مختلف این استان حاکی از آن است که در ابتدای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه درباره، ۲-۳-۵-، است]۳[،، شاران
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید