داس_الایزا۹، فقط Citrullus colocynthis توسط WMV آلوده شد.
شریفی و همکاران (۱۳۸۷)، مشخصات بیولوژی و رابطه فیلوژنتیکی یک جدایه ویروس موزائیک هندوانه از هندوانه ابوجهل در مزارع جیرفت را بررسی کرده‌اند. تمایز نژادهای این ویروس به راحتی از طریق دامنه میزبانی بر روی گیاهان آزمون، امکان پذیر نیست. با استفاده از آزمون الایزا، نمونههای

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   دانلود پایان نامه ارشد دربارهاطلاعات مربوط
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید