به منظور شناسایی دقیق ویروس از آغازگرهای اختصاصی به اندازه ۸۲۳ جفت باز مبتنی بر ژن پوشش پروتئینی، با استفاده از روش آر.تی- پی.سی.آر استفاده شد.
شعبانیان و همکاران (۱۳۸۶)؛ شناسایی و تعیین پراکنش ویروسهای آلوده کننده خیار گلخانهای (از جمله ویروس موزائیک هندوانه) را با استفاده از آزمونهای الایزا و ایمنی سنجی نقطه‌ای۷ در منطقه

این مطلب مشابه را هم بخوانید :   پایان نامه رایگان درباره مزیت نسبی
دسته بندی : No category

دیدگاهتان را بنویسید